Software Training for Software Companies

ONLINE (via Zoom)

Prof. Dr. Cetin Kaya Koç & Prof. Dr. Bahman Arastah

The training will take a total of 6 hours.

We plan the most efficient and necessary trainings in line with your company's needs and demands and
offer them to you with our experienced Professor trainers.

For detailed information
Mail us: semantiksoft@gmail.com


---


Yazılım Şirketlerine Yönelik Yazılım Eğitimi

ONLINE (Zoom üzerinden)

Prof. Dr. Çetin Kaya Koç & Prof. Dr. Bahman Arastah

Eğitim toplam 6 saat sürecektir.

Şirketinizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda en verimli ve gerekli eğitimleri planlıyor ve
deneyimli Profesör eğitmenlerimizle size sunuyoruz.

Detaylı bilgi için
Mail atın: semantiksoft@gmail.com